PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge

PHOTOS BY RICHARD PONTERPHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge

PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER

PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton in National Village Cup

Folkton & Flixton edged home by two wickets in their home National Village Cup match at home to Sheriff Hutton Bridge.

Richard Ponter was as Folkton & Flixton CC to take photos for the Scarborough News.