PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton in National Village Cup

Folkton & Flixton edged home by two wickets in their home National Village Cup match at home to Sheriff Hutton Bridge.

Monday, 10th May 2021, 7:20 am
Updated Monday, 10th May 2021, 7:22 am
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER

Richard Ponter was as Folkton & Flixton CC to take photos for the Scarborough News.

PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER

Sign up to our daily The Scarborough News Today newsletter

The i newsletter cut through the noise

PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER
PHOTO FOCUS - Folkton & Flixton v Sheriff Hutton Bridge PHOTOS BY RICHARD PONTER